Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor al RM, în urma controlului efectuat la primăria Colonița pentru perioada anilor 2011-2013, cu privire la achizițiile publice a constatat următoarele:

– Achizițiile publice ale primăriei Colonița s-au desfășurat în lipsa planurilor anuale de achiziție și cu ne-calcularea valorii estimative a contractelor, ceia ce are impact negativ asupra planificării și utilizării resurselor financiare și atrage riscuri de apreciere incorectă a necesităților, divizare a contractelor de achiziții publice, imposibilitatea oferirii unei imagini reale în ansamblu asupra volumului necesităților și a gradului de prioritate.
– Cu 6 agenți economici, au fost încheiate contracte de achiziționare a produselor alimentare în valoare totală de 631,2 mii lei (200,5 mii lei + 155,7 mii lei + 63,8 mii lei + 59,4 mii lei), fără a fi organizate proceduri de achiziții publice.
– Dosarele achizițiilor nu sunt cusute, ștampilate și numerotate în așa mod în cît să asigure integritatea acestora și să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acestea le conțin.
– Nu se ține registrul ofertelor pentru participarea la licitații publice.
– N-au fost întocmite și prezentate, Agenției Achiziții Publice, dări de seamă semestriale privind contractele de valoare mică încheiate.

Prescripția de trei pagini a fost expediată primarului satului Zaporojan Angela, Consiliului Sătesc Colonița, precum și altor instituții ale Administrației Publice Centrale.

PRESCRIPȚIE cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la primăria satului Colonița, perioada 2011-2013:

Download (PDF, 2.72MB)

achizitii-publice