În data de 3 august 2016, la Judecătoria Ciocana a avut loc cea de-a 20-a (ultima) ședință de judecată asupra dosarului penal Tofan Victor Alexandru (nr. dosar. 22-1-3405-07072015), în cadrul căreia a fost pronunțată sentința care conține 15 pagini.

Dosarul a fost judecat de către judecatorul – Burduh Victor.
Grefieri – Eliseev Marta, Pascari Diana, Ciorba Alexandro.
Procurori – Lealin Iuri, Negreanu Igor, Costisanu Vitalie.
Avocați – Balan Petru, Popa Alexandro, Posturusu Nicolae, Iachimov Cristina

Învinuiri au fost aduse:
– Tofan Victor, Mazîl Iurie – ambii în savîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 221 Cod penal al R. Moldova (Art. 221. Distrugerea sau deteriorarea intenționată a monumentelor de istorie și cultură),
– Zaporojan Angela – în savîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. l Cod penal al R. Moldova (Art. 328. Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu).

Părerea instanței:
– „ . . . Constatările, inclusiv scrise, declarațiile și argumentele specialiștilor Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și Ministerului Culturii sînt superficiale și netemeinice . . .”
–  „ . . . nu a fost prezentat nici o probă, care să confirme elementarul, care este distanța reală de la însuși peretele Bisericii ,,Nașterea Maicii Domnului” și însuși gard, respectiv se operează cu distanța concretă care însă nu a fost supusă măsurării elementare, în consecință nu poate fi imputat faptul că s-ar fi intervenit în zona protejată (200 m) . . . ”
– „ . . . Faptul că s-a reconstruit o parte din gardul cimitirului și bisericii, care cu certitudine s-a stabilit că nu este monument de istorie și cultură, nu poate fi admis și inclus în invinuire ca ar fi fost ,,deteriorat monumentul de istorie și cultură luat sub ocrotirea statului”, or, gardul în sine nu este în modul legal stabilit ca monument de istorie și cultură, nici că face parte din ansamblul Bisericii ,,Nșterea Maicii Domnului”, care este recunoscută monument de istorie și cultură . . . ”

În conformitate cu prevederile art.art. 382, 384-385, 390 alin. l pct.3), 392-396 Cod de procedură penală al R. Moldova, instanța de judecată, adoptă următoarea

S E N T I N Ț Ă:

Tofan Victor, Mazîl Iurie se achita în baza art. 221 Cod penal al R. Moldova pe motiv că fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii.
Zaporojan Angela se achită în baza art. 328 alin. l Cod penal al R. Moldova, pe motiv că fapta inculpatei nu întrunește elementele infracțiunii.

Sentința este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Ciocana, mun.Chisinau.

Vezi SENTINȚA integrală mai jos:

Download (PDF, 2.52MB)

Sursa: Judecătoria Ciocana.instanta