Pe data de 7 martie 2017, orele 12:03, în incinta Judecătoriei Chișinău (Ciocana) va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul privind controlul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice din comuna, sat, oras (dosar nr. 22-3-4867-10082016). Alte două sedințe au avut loc pe 15 februarie 2017 și pe 28 octombrie 2016.

Menționăm faptul că Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău, prin decizia irevocabilă din 25 noiembrie 2016 asupra dosarului nr. 3r-788/2016, a casat încheierea Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 10 august 2016 privind anularea proceselor-verbale cu privire la licitația din 17.05.2016 și a deciziei Consiliului Local Colonița nr. 4/5 din 14.06.2016.

Deasemenea, a fost emisă o decizie prin care se aplică sechestrul pe terenurile agricole situate în extravilanul s. Colonița cu numerele cadastrale: 0149101262, 0149101263, 0149101264, 0149101265, 0149101266, 0149101267, 0149101270, 0149101271 pînă la soluționarea în fond a litigiului.

Sechestru pe 8 terenuri vîndute la licitație și casarea încheierii Judecătoriei Ciocana1 decembrie 2016

În luna august 2016, fracțiunea PL (Dumitru Ghimp, Natalia Șendrea, Veronica Caraman, Lidia Ghimp și Mihail Ababii), s-a adresat în instanță contra Comisiei de licitație a Primărei s. Colonița privind controlul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice din comuna, sat, oras (dosar nr. 22-3-4867-10082016).

Amintim că la 17 mai 2016, a avut loc licitația cu strigare de vinzare-cumparare a doisprezece terenuri agricole ale Colonitei, unde au fost vîndute 8 terenuri contra sumei totale de 720 000 lei. Trei din terenurile vîndute au fost cumpărate de către fostul consilier local Luchian Igor.

Încă 8 terenuri vîndute cu 720 000 lei26 mai 2016

Sursă: Judecătoria Chișinău