Respectarea normelor legale este strict obligatorie pentru Administrația Publică Locală. Aceasta ține și de activitatea consiliului local.

În cazul ședinței Consiliului Sătesc Colonița, planificată pentru azi, 11 februarie 2016, observăm niște incoerențe serioase între Ordinea de zi trimisă aleșilor locali, cea publicată pe site-ul oficial al primăriei și cea trimisa repetat aleșilor locali. Aceasta practică ilegală persistă de mai mult timp în activitatea primăriei din s. Colonița. Ne face să credem că este o acțiune premeditată, ce ar favoriza inițiatorul unui asemenea demers și anume primarul. Acesta în așa fel soluționează problemele sale și a clientelei personale în detrimentul intereselor localității. Un iudiciu este și faptul că în ultima variană a ordinii de zi apare chestiunea acordării unei prime de 10% din salariul anual total doar pentru primarul Zaporoja Angela (vezi foto mai jos).

Am vrea sa amintim ca in conformitate cu LEGEA Nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală, si anume – Articolul 16. Convocarea consiliului local,
    …(3) Convocarea consiliului local se face cu cel puțin 5 zile înainte de ședința ordinară și cu cel puțin 3 zile înainte de ședința extraordinară.

Iar articolul 18, referitor la Ordinea de zi a ședinței mentioneaza:
    (1) Ședința consiliului se desfășoară conform ordinii de zi propuse de primar sau de consilierii care, în condițiile art.16, au cerut convocarea lui.
    (2) Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul ședinței și se efectuează cu votul majorității consilierilor prezenți, respectîndu-se prevederile art.22 alin.(1).

Vezi cele trei variante „oficiale” ale Ordinii de zi a Ședinței Consiliului Sătesc Colonița plamificată pentru 11 februarie 2016:

no images were found