De mai bine de un an și jumătate, locuitorii satului Colonița visează să obțină locuri de casă… Nu că nu și le-ar fi dorit și mai înainte, dar acest lucru era aproape imposibil mai înainte, din lipsa acestora. Optimismul colonițenilor a fost alimentat de o modificare a Codului funciar, care ar face posibilă schimbarea destinației terenurilor agricole din apropierea satului, în terenuri pentru construcție.

Conform legii nr. 614 pentru modificarea articolului 39 din Codul funciar (nr. 209, 16 iulie 2010, publicat în Monitorul oficial Nr. 179-181 din 24 Septembrie 2010), terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini) se consideră terenuri destinate construcțiilor și se utilizează pentru construcții locative, după includerea lor în planul urbanistic general al localității.

Cu toate că se discută despre acest lucru încă din noiembrie 2010, speranțele sătenilor sunt hrănite mai mult cu vorbe decât cu fapte.

Primarul satului Colonița ne asigură că acum lucrurile au început să se miște în dorecția pozitivă și că, la sfârșitul lunii februarie locuitorii satului Colonița vor fi invitați nominal la Primărie pentru a stabili procedura de lucru.

“Oamenii care au sote la distanța de 1,5 km de sat vor putea schimba destinația pământului. Dar nu poate fiecare să-și facă casă până când nu va fi creat proiectul, de aceea am planificat ca la sfârșitul lunii februarie să fie invitat la Primărie fiecare proprietar de teren, pentru a i se explica ce urmează de făcut la fiecare etapă și care va fi procedura de parcelare. Vor fi delegate câteva persoane, cărora li se va încredința pregătirea pachetului de documente” spune Angela Zaporojan.

Aceasta mai menționează că proprietarii terenurilor vor rămâne aceleași persoane care dețin în prezent terenurile agricole și că nu vor fi oferite loturi de casă altor persoane. “Primăria nu are terenuri și nu poate pretinde la acestea, susține primarul, noi doar vom avea grijă ca să se îndeplinească corect toate etapele de lucru. Toate cheltuielile vor fi achitate de locatari, ei vor întocmi proiectul și tot ei vor fi beneficiarii acestor terenuri”.

Amintim că, în cadrul ședinței din data de 14 aprilie 2011, Consiliul Sătesc Colonița a decis trecerea în hotarul intravilanului satului a terenurilor atribuite în proprietate ca loturi pe lîngă casă (grădini), care se vor considera terenuri destinate construcțiilor locative, după cum urmează: sectoarele (masivele) cu numerele cadastrale: 0149104, 0149206, 0149207, 0149208, 0149105, 0149113, 0149108 (amplasarea sectoarelor poate fi văzută pe portalul www.geoportal.md).

Urmăriți mai jos afirmațiile primarului satului Colonița, Angela Zaporojan, referitor la subiect.

[youtube]NgyffXHJI6M[/youtube]