Săptămîna curentă au inceput lucrările de reparație și curățire a rețelei de canalizare din centrul satului Colonița. Rețeaua de canalizare de pe strada 31 august în care se scurg apele uzate de la blocurile de locuit și căminul din centrul satului nu mai funcționează de ceva cîteva săptămîni. Problema era legată de faptul că o parte a rețelei respective de canalizare trece prin grădina unui locuitor al satului. Țeava de canalizare respectivă se astupa des și apele ieșeau la suprafață în gradina locuitorului, fapt care deranja. Periodic, locatarul bloca scurgerea apelor prin gradina lui, astfel apele ieșeau la suprafață prin gurile de canalizare de pe strada 31 august.

Lucrările de cutățire și înlocuire a unei părți a sistemului de canalizare au început săptămîna curentă și sunt efectuate de către S.A. “Apă-Canal”. Deasemenea va fi făcut proiectul tehnic al sistemului de canalizare, precum și trecerea la balanța întreprinderii S.A. “Apă-Canal” a porțiunii respective. Custul total al lucrărilor se ridică la cca. 90 mii lei, care urmează a fi achitate de către Primăria Colonița.

Primarul satului Colonița, Zaporojan Angela, promite că problema dată va fi soluționată definitiv pînă la sărbătoarea hramului satului din 21 septembrie.