AGT-ColonitaRăzboiul asupra proprietăților fostei Asociației a Gospodăriilor Țărănești „Colonița” continuă. Un astfel de caz a avut loc recent, în anul 2012 și anul curent. Temei pentru litigii au servit imobilele cu codurile cadastrale: 01492060375  – „ferma,” 01492060371 – „depozitul polonez”, 01492060370 – „imobilul din vecinătatea depozitului polonez”, 01492060458 – „Tok”, 01491030238 – „brigada Zaider”, 01491050088 – „iazul autocros”, ș.a. În acest litigiu s-a implicat și primăria Colonița. Prin decizia irevocabilă a fost respins recursul Primăriei Colonița.

În dosarul dat, printre persoanele care au solicitat înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor respective figurează și Ababii Mihail, consilier local din partea Partidului European.

Deja tradiționale devin preluarea bunurilor prin intermediul instanțelor de judecată. Schema este simplă: câțiva cotași se adresează Oficiul Cadastral Teritorial „Cadastru” (OCT) cu solicitări de înregistrare a drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile. OCT refuză înregistrarea. Cotașii se adresează în instanță, iau câștig de cauză și obligă OCT să-i facă proprietari. După care bunul este vândut și revândut, iar când ceilalți proprietari încearcă să caute dreptatea, sunt nevoiți sa alerge ani buni prin instanțe, nefiind siguri că o vor obține.

Vede-ți mai jos decizia irevocabilă:

În conformitate cu art. art. 427 lit.a), 428 CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,
d e c i d e
Se resping recursurile declarate de către Primăria satului Colonița și Tabacari Simion. Se menține încheierea Curții de Apel Chișinău din 24 decembrie 2012, în pricina civilă pe marginea acțiunii depusă de Mazîlu Feodor, Purcel Mihail, Mazîlu Danil, Constantin Ion, Scurtu Marta, Coniuh Tamara, Ivancișin Mihail, Mazîlu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria, GrigoroviciSerghei, Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena, Mogîldea Elena, Vozian Ilie, Tabuncic Anatol, Balaur Natalia și Rebeja Mihail împotriva Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la anularea actelor administrative.
Decizia este irevocabilă.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)