„Gradinița nefinisată” rămîne sub sechestru, iar perfectarea actelor de proprietate nu este posibilă. Acest lucru se întîmplă chiar dacă acum doi ani jumătate, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut dreptul de proprietate al primăriei Colonița a supra bunului imobil construcție nefinisată „grădinița de copii 160 locuri”.

Prin decizia din 19 februarie 2015 a Curții de Apel Chișinău, a fost casată integral hotărîrea anterioară a judecătoriei Ciocana, emisă la 9 iunie 2014 privind ridicarea sechestrului . Deasemenea a fost trimisă spre rejudecare în prima instanță – judecătoria Ciocana, în alt complet de judecată.

[VIDEO] Câștigată în instanță, „grădinița nefinisată” nu este încă a Coloniței, 16 ianuarie 2013

„La moment se face expertiza, iar peste o săptămână încep lucrările de proiectare la grădinița nouă. Până în iarna vom avea proiectul de execuție.” – astfel a raportat primarul, Zaporojan Angela situația despre  imobilul nefinisat – grădinița de copii de 160 locuri de pe strada str. B.P.Hajdeu 5, în cadrul adunării generale a satului Colonița din 11 august 2013.

Menționăm că anterior, Consiliul Municipal Chișinău a alocat 150 mii lei pentru lucrările de proiectare la grădinița nefinisată, iar în anul curent a alocat 5 milioane lei pentru „Reparația capitală  a Grădiniței de copii pentru 160 de locuri din satul Colonița, str. B.P. Hasdeu , 5”.

Download (PDF, 548KB)

img_3285