La finele săptămînii trecute, au început lucrările de drenaj în parcul de lîngă primăria satului Colonița. La o adîncime de peste 1,5 metri va fi plasată o rețea de țevi pentru colectarea apelor subterane, rețea care va traversa parcul pînă în colectorul de apă special amenajat în partea din jos a parcului. Deasemena va fi curățată fîntîna, precum și cele cîteva colectoare de apă de pe teritoriul parcului. Cu ceva timp în urmă, a fost restabilită și verificată țeava de scurgere a apelor subterane din parc către fîntalul din centrul satului. Costul total al lucrărilor poate ajunge pînă la 80 mii lei, 20 mii dintre care au fost alocate de către Consiliul Sătesc Colonița prin Decizia Nr. 8/2 din 04 august 2011.

Pentru lucrarile de înverzire a parcului, Fondul Ecologic Național va aloca un grant în sumă de 150 mii lei. În toamna anului 2010, Valeriu Ciorbă a pregătit un proiect de amenajare a parcului din satul Colonița, proiect care a fost înaintat de către Primăria Colonița și a fost acceptat spre finanțare.

Lucrările de amenajare a parcului vor fi încheiate pînă la sfîrșitul anului curent, urmînd ca din primăvara următoare locuitorii satului Colonița să aibă un parc de odihnă de toată frumusețea, în care se vor putea odihni. În primăvara anului viitor este planificată lansarea rețelei WiFi pe teritoriul parcului.

Amintim că subiectul parcului de lîngă primărie a fost pus în discuție de către Mircea Brenici, prin adresarea unei cereri personale către consiliul sătesc în luna iulie 2010.