Pentru lucrări de întreținere și reparație a căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală din intravilanul satului Colonița în anul 2014, Guvernul Republicii Moldova a alocat 700 000 lei.

Pagina web oficială a primăriei Colonița nu a oferă nici o informație referitor la drumurile din sat care urmează / au fost reparate.

Menționăm că aceleași sume de bani au fost alocate și pentru drumurile din celelalte suburbii ale municipiului Chișinău.

Sursa: Guvernul Republicii Moldova, Hotărîre Nr. 476 din 20.06.2014 pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014

drumuri2014

reparatii-drumuri