În urma investigațiilor de laborator ale apei din opt fîntîni și un izvor amplasate pe teritoriul satului Colonița, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din municipiul Chișinău informează că apa nu corespunde indicilor microbiologici și se recomandă a fi utilizată în scopuri menajere (excepție fîntîna din curtea Bisericii).

În scopul profilaxiei maladiilor transmisibile și netransmisibile, SSSSP Chișinău recomandă:
1. De organizat curățenia și dezinfectarea fîntînilor publice și izvoarelor.
2. De organizat monitorizarea calității apei din fîntînile publice din teritoriu.
3. De organizat informarea populației despre riscurile pentru sănătate, legate de calitatea apei din fîntînile publice.
4. De instalat panouri informative la fîntînile publice.

Fîntînile publice supusei analitei de laborator au fost: str. Ștefan cel Mare 3, str. Ștefan cel Mare 27, lîngă Biserică, str. Ștefan cel Mare 58, str. Budești 6, str. Fîntînilor 21, str. Decebal 24, str. Ciocana Veche 45.
Cea mai bună calitate a apei este în fîntîna din curtea Bisericii.

Descară integral Nota informativă privind calitatea apei din fîntînile publice din s. Colonița.