În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din data de 19 decembrie 2011, au fost aprobate taxele pentru unitățile comerciale și/ sau de prestări servicii sociale pentru anul 2012, precum și nomenclatorul tarifelor pentru prestarea servciilor contra plată de către instituțiile publice finanțate de la bugetul satului Colonița.

Descarcă:

Cotele impozitelor funciare, pe bunurile imobile și taxelor locale pentru anul 2012,
Taxele pentru unitățile comerciale și/ sau de prestări servicii sociale pentru anul 2012,
Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea servciilor contra plată de către instituțiile publice finanțate de la bugetul satului Colonița.