În data de 6 aprilie 2016 a avut loc ședința nr. 4 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei cinci membri. Au fost discutate patru chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr.ChestiuneaDecizie
1Cererea cet. Foiu Diana cu privire la alocarea ajutorului material și loc de trai temporarAcceptat parțial
2Necesitatea alocării sumei de 20 400 lei pentru axecutarea lucrărilor de verificare a documentației de proiect și deviz „Centru sportiv și de agrement din s. Colonița” din soldul disponibilAcceptat
3Aprobarea proceselor verbale ale licitației din 05.04.2016Acceptat
4Cu privire la stabilirea plății pentru ședințele consiliului sătesc din cursul anilor 2015-2016Acceptat

Download (PDF, 531KB)

bani1