CSColonitaÎn cadrul ședinței din 28 martie a Consiliului Sătesc Colonița, primarul satului Colonița, Zaporojan Angela a prezentat Situația social – economică  a satului Colonița în anul 2012.

Documentul conține 27 de pagini și oferă informații oficiale privind activitatea în anul 2012 a Administrației Publice din satul Cololonița și a unor instituții publice de pe teritoriul satului după cum urmează:
– primăria și Consiliul Sătesc Colonița,
– perceperea fiscală, agricultura, fondul funciar și cadastru, activitatea în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului,
– recrutare, încorporare și mobilizare, evidența veteranilor,
– activitatea agenților economici din teritoriu,
– asistență socială, protecția drepturilor copilului, protecția socială a pensionarilor și invalizilor,
– investiții în infrastructura satului,
– asistența medicală,
– activitatea grădiniței nr. 24,
– activitatea Liceului Teoretic „Gh. Ghimpu”.

Menționăm că pe parcursul ultimilor 4 ani acest document nu a fost elaborat și prezentat public de către primăria Colonița. Ultimul document de acest tip reflecta situația pentru anul 2007: Raport privind situația social-economică pentru anul 2007.

Amintim că portalul web www.colonita.eu a solicitat insistent aceste document pentru anii anteriori.

Primăria Colonița NU DISPUNE de documente publice: situația social-economică a satului Colonița pentru anii 2010-2011, 3 aprilie 2013

Download (PDF, 505KB)