Primăria satului Colonița, mun. Chișinău, anunță pentru data de 28.04.2011, ora 15.00, în incinta primăriei (str. Ștefan cel Mare 3), desfășurarea licitației “cu strigare”

pentru obținerea dreptului de arendă a următoarelor loturi:
lotul nr. 1 – teren agricol, situat în extravilan, suprafața 3,2086 ha, cod cadastral 0149205069, arenda anuală 7651,97 lei, termenul arendei 5 ani;
lotul nr. 2 – teren agricol, situat în extravilan, suprafața 5,2932 ha, cod cadastral 0149202064, arenda anuală 4273,54 lei, termenul arendei 30 ani;

pentru obținerea dreptului de vînzare-cumpărare a următoarelor loturi:
lotul nr. 3 – teren agricol, situat în extravilan, suprafața 0,2679 ha, cod cadastral 0149113151, prețul inițial de vînzare-cumpărare 50 000 lei;
lotul nr. 4 – teren agricol, situat în extravilan, suprafața 0,2141 ha, cod cadastral 0149206462, prețul inițial de vînzare-cumpărare 420 000 lei;
Taxa de participare la licitație 600 lei. Cererile (cu anexarea documentelor respective) pentru participare la licitație se depun pînă la data de 27.04.2011.

Informații suplimentare la tel.: 579130, 579165, 579240 (Primăria s. Colonița)

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 54-57 (3850-3853) din 8 aprilie 2011.