Nota explicativă la raportul pe anul 2010 despre executarea bugetului s. Colonița

I Explicații la rapoartele despre executarea bugetului ( pe compartimente)

1. Executarea bugetului in partea de venituri planul aprobat constituie suma 4805.8 mii lei, suma anuala precizata constituie 5804,8 mii lei , executat 5636,8 mii lei, devieri executat catre suma precizata pe perioada 97,1%. În rezultatul executării părții de venituri se observă următoarele: la art. 111.00 (impozit pe venit ) – 71,3%, la 115.00 venituri fiscale executarea constituie 294,2 % , din considerentele pentru plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare indeplinirea planului este de 446.7% dar la art. 115.04 impozitl privat 0.00% ,115.41 taxa de amplasare a publicitatii 156.3 %, 115.51 taxa pentru apa 42.2%. La capitolul 114.00 (impozite pe proprietate) 102.1 % la capitol 114.01 sa executat – 14.5% , și 114.02(impozit funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea agricola ) sa executat – 98.1% , 114.03 (impozit funciar incasat de la persoanele) 98.8% 114.06 (impozit funciar pe pasuni si finete ) 108.6% , impozitului de la gospodăriile țărănești la cap 114.07 – 104.2 % La capitolul 120.0 Incasările nefiscale pînă în prezent s-a executat 67.2% . La cap 122.30 suma constituie 105.1 % și este executată în urmă creșterii numărului agenților economice în teritoriu. Mijloacele speciale au fost executate 75,9 % achitarea pentru servicii .

În rezultatul executării părții de venituri se observă următoarele: la venituri fiscale executarea constituie 50.4% . La capitol 114.01 și 114.02 nu s-a efectuat nuci o achitare adică avem o execuție de 0 %. În rezultatul desființării cooperativului în a semestru II a anului 2007 , a crescut achitarea impozitului de la gospodăriile țărănești la cap 114.07 ( 64,7 % contra plan). La capitolul Incasările nefiscale pînă în prezent s-a executat 64.6% . La cap 122.30 suma constituie 100.4 % și este executată în urmă creșterii numărului agenților economice în teritoriu. Mijloacele speciale au fost executate 75,9 % contra planului pe perioada de gestiune în rezultatul micșorării achitării pentru servicii .

I.2 Executarea bugetului in parteade cheltuieli .

În total planul aprobat anual 5005,8 mii lei, precizat pe perioada de gestiune 7397,9 mii lei executat pe anul 2010 este suma de 6370,2

0102015 -Autoritatile executive.

Plan aprobat 270.9 mii lei, plan precizat pe an 457.4 mi lei, cheltuieli efective la art. 111.00 – 153.4 mii lei cheltuieli de casa 131.7 mii lei, la art. 113.00 executarea de casa constituie 153.2 mii lei cheltuieli efective 85.5 mii lei , 113.04 – executarea de casa 25.6 mii lei , cheltuieli efective 39.5 mii lei , inclusiv 16.6 mii lei executarea pe mijloacele speciale.

06 Invatamintul .

Plan aprobat 5005.8 mii lei precizt pe an 6057.9 mii lei (suma mijloacelor speciale 107.3 mii lei) alocarea mijloacelor pentru alimintatia copiilor la Liceul Gh.Ghimpu 112.5 mii lei ,Cheltuielile de casa la grupa 0106051 856.8 mii lei , efective 875.9 mii lei pentru gradinita cresa nr 24 sa executat 155.8 mii lei .

08 Cultura , arta, sport si actiuni pentru tineret.

Plan aprobat 128.9 mii lei suma anuala precizata 144.9 mii lei , executarea de casa 77.2 mii lei , cheltuieli reale 73.0 mii lei .

Din fondul disponibil in anul 2010 au fost alocate mijloace necesare pentr acoperirea cheltuielilor cu privire la achitarea datoriilor la energia electrica -46.6 mii lei apa si canalizare 24.0 mii lei , servicii de telecomunicatii- 8.0 mii lei. In partea cheltuielilor de bază constituie suma 6057.9 mii lei, executarea de casă constituie 4074.3 mii lei, cheltuieli efective 3963.0 mii lei. Plan precizat la compartimentul „ mijloacele speciale ale instituțiilor publice„ constituie 154,0 mii lei, executarea de casă 16.6 mii lei, cheltuieli efective 41.3 mii lei.

Pentru anul 2010 pe 9 luni cheltuieli reale pentru remunerarea muncii a personalului pentru a III trimestru constituie suma 2017.8 mii lei . Contribuții de asigurări sociale de stat obligătorii au constituit în 2010 – 468.6 mii lei , CNAM în anul 2010- 70.6 mii lei in III trimestru a anului .

La componentul proiecte investitionale finantate din surse externe pentru alimentatie sau alocat 30.0 mii lei.

Explicații la datoriile debitoare și creditoare Datorii creditoare la 01.10.2010 constituie 578.1 mii lei inclusiv : 125.6 mii lei din cauza tarifelor majorate la (113.04 ) energia termică si datoria formata la 01.01.2010; si la art. 113.34 avem 49.4 mii lei , avem datorii la art. 111.00 suma 220.0 mii lei, 112.00 suma 41.2 mii lei , 116.00 suma 6.9 mii lei. La art.113.03 (rechizitele de birou) avem o datorie de 2.2 mii lei , 8.5 mii lei datorie la Moldtelecom, 8.1 mii lei la Union Fenosa, la art.113.18 avem datorie la agentul economic Helio SRL în sumă de 14,8 mii lei pentru reparația plitelor electrice din incinta bucătariei Liceului Teoretic Gh. Ghimpu.La art. 113.45 pentru achitarea diferitor sercvicii există o datorie de 34.1 mii lei.La art.113.09 (Alimentația ) avem datorie la agentul economic Adoliscenta II suma de 57.0 mii lei. La art . 113.09 la gradinita cresa avem o datorie creditoare 5.8 mii lei, Luchian Veceslav 2.6 mii lei.

Datoriile debitoare la 01 octombrie 2010 au constituit suma de 107.3 mii lei inclusiv : la art. 113.03 rechizte de birou- 33.0: 113.06(carti si editii periodice )-1.3 mii lei , 113.13(intretinerea mijloacelor de transport) -16.4 mii lei, 113.30(servicii de internet )-1.0 mii lei , 113.45 (marfuri si servicii neatribuite altor aliniate) -31.8 mii lei .

Explicații la bilanț

În activul bilanțului de executare bugetului din contul veniturilor /cheltuielilor de bază la subconturile mijloacelor fixe suma 26681.1 mii lei în activ este egală cu soldul subcontului 250 – 17919.4 mii lei si subcontului 020 (uzura mijloacelor fixe) – 8761.7 mii lei în pasivul bilanțului. Obiecte de mică valoare și scurta durată (subconturile 071,073) 608.9 mii lei este egală cu suma subcontului 260 (Fondul obiectelor de mică valoare și scurta durată) 608.9 mii Suma datoriilor creditoare în pasivul bilanțului : 180 (remunerarea muncii) – 202.7 mii lei, subcontul 185 – 17.3 mii lei, subcontul 198 – 41.2 mii lei, subcontul 199 –6.9 mii lei. Decontări privind manco (subcontul 170) în activ coincide cu subcontul 175 în pasiv cu suma 115,3 mii lei.Suma bilanțului constituie 37706.3 mii lei

În activul bilanțului de executare bugetului din contul mijloacelor speciale la subconturile mijloacelor fixe suma 626.0 mii lei în activ este egală cu soldul subcontului 250 –582.0 mii lei si subcontului 020 (uzura mijloacelor fixe) – 44.0 mii lei în pasivul bilanțului. Obiecte de mică valoare și scurta durată (subconturile 071,073) -39.8 mii lei este egală cu suma subcontului 260 (Fondul obiectelor de mică valoare și scurta durată). Suma soldurilor la subconturile 060-069- 52.9 mii lei , 111(contul curent al mijloacelor speciale) -99.0 mii lei.Suma bilanțului constituie 100 3.0 mii lei .

Contabil-șef Toaca L. 01.10.2010