ComAdm14febÎn cadrul ședinței din 28 martie a Consiliului Sătesc Colonița, dl. Gumenco Eugen, șef de post, a prezentat o notă informativă cu privire la rezultatele obținute la postul de poliție Colonița SP-7 CPs Ciocana pe teritoriul s. Colonița în perioada anului 2012.

Decizia nr. 3/2 din „Cu privire la asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 2012” precum și Nota Informativă poate fi găsită în Deciziile Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013 (paginile 29-31).

* * * * *

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie
Cu privire la asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 2012

Postul de poliție Colonița  este o subdiviziune structurală simplă a poliției de ordine publică, ce face parte din casrul sectorului de poliție nr.7 al CP s Ciocana, care-și exercită atribuțiile de combatere a criminalității și menținerii ordinii publice în localitățile rurale.PP Colonița deservește s.Colonița ,2 ÎP cu o populație de peste 3840 cetățeni, unde sunt amplasate 7 blocuri locative și peste 1240 de case la sol .La fel sunt amplasate o instituție de învățămînt, o grădiniță și 32 de agenți economici.

Referindu-mă la inspectarea spațiului  locativ amplasat pe teritoriul deservit de PP Colonița pe perioada de activitate aanului 2012 arată că,s-au efectuat mai multe măsuri profilactice.Însă pe parcursul a 12 luni ale anului 2012 pe teritoriul PP Colonița au fost înregistrate 17 infracțiuni, dintre care au fost descoperite 10, procentul descoperitii constituie 58,8%.

Sarcina  de bază a PP Colonița  este profilaxia generală și individuală,menținerea ordinei publice și combaterea criminalității în sectorul deservit.

Întru preîntîmpinarea și profilaxia infracțiunilor,de către colaboratorii postului de poliție a fost efectuat, în perioada a 12  luni  ale anului 2012 ,un anumit lucru  individual- profilactic cu persoanele aflate la evidență și anume:

Au fost verificate și petrecute convorbiri cu caracter profilactic:
– persoane cu anticedente penale – 2,
– scandaliști  familiari – 6,
– consumatori de droguri – 0,
– alcoolici – 10,
– bolnavi psihic – 2,
– condamnați  condițional  – 1,
– minori la evidență – 2,
– posesori de arme în total – 88.

Deasemenea analiza efectuată pe indicii de lucru pe perioada de activitate a 12 luni 2012 , denotă că,problema furturilor pe teritoriul   deservit   rămîne a fi una dintre cele mai importante.

Referindu-ne la practica administrativă,de către colaboratorii PP Colonița au fost întocmite diverse procese contravenționale pe diverse tipuri  de contravenții.

Astfel reeșind din cele expuse mai sus PPColonița al SP -7 al CpsCiocana,învederea menținerii ordinii publice în sector și a combaterii fenomenului criminal ca sarcini de bază preconizează următoarele:
– continuarea eficientă a lucrului de profilaxie cu contingentul special aflat la evidență, predispus la săvîrșirea infracțiunilor și încălcărilor de ordine publică și în vederea neadmiterii săvîrșirii  infracțiunilor,
– Finisarea totală a inspectării  fondului locativ amplasat pe sectorul   administrativ  deservit,care va avea ca rezultat  menținerea  situației operative la control,
– Folosirea tuturor  mijloacelor legale pentru ridicarea autorității ofițerului operativ de sector pe sectorul administrativ deservit și reacționarea promtă la sesizările cetățenilor în vederea stabilirii și descoperirii infracțiunilor țși a altor încălcări de legislație. 

        Gumenco Eugen, șeful postului de poliție