În data de 6 mai 2016 a avut loc ședința nr. 7 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei cinci membri. Au fost discutate patru chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Dispoziția primarului general al mun. Chișinău nr. 329-d din 12 aprilie 2016 Acceptat
2 Cererea cet. Ionașco Diana cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea a 2 copii la grădiniță Acceptat
3 Rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016 Acceptat
4 Necesitatea:
1) angajării a doi paznici pentru a păzi grădinița din str. Hasdeu pentru perioada a trei luni
2) efectuarea serviciilor de proiectare pentru curățarea albiei și amenajarea rîulețului din localitate
Acceptat

Download (PDF, 496KB)

bani1