În data de 6 aprilie 2016 a avut loc ședința nr. 4 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei cinci membri. Au fost discutate patru chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Cererea cet. Foiu Diana cu privire la alocarea ajutorului material și loc de trai temporar Acceptat parțial
2 Necesitatea alocării sumei de 20 400 lei pentru axecutarea lucrărilor de verificare a documentației de proiect și deviz „Centru sportiv și de agrement din s. Colonița” din soldul disponibil Acceptat
3 Aprobarea proceselor verbale ale licitației din 05.04.2016 Acceptat
4 Cu privire la stabilirea plății pentru ședințele consiliului sătesc din cursul anilor 2015-2016 Acceptat

Download (PDF, 531KB)

bani1