În data de 31 martie 2016 a avut loc ședința nr. 3 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei cinci membri. Au fost discutate nouă chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Solicitare privind scutirea de plată a copiilor (17 copii) Acceptat
2 Acordarea ajutorului material cet. Munteanu Viola Acceptat
3 Demersul administrației instituției preșcolare nr. 24 de a acorda spor la salariu Acceptat
4 Casarea mijloacelor fixe conform Proceselor Verbale prezentate de către instituția preșcolară nr. 24 Acceptat
5 Repartizarea soldului disponibil:
– 12 000 lei – achiziționarea serviciilor de administrare site și ziarului Colonița,
– 47 000 lei – responsabil tehnic „Rețele canalizare 306 case”
Acceptat
6 Proiectul de decizie privind angajarea muncitorilor la lucrări publice Acceptat
7 Cu privire la expunere la licitație a loturilor Acceptat
8 Modificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016 în partea de vneituri și cheltuieli:
– 400 000 lei contribuția locatarilor,
– 60 000 lei – procurarea combustibilului din mijloacele colectate prestate de serviciul salubrizare.
Acceptat
9 Examinarea bugetului pentru anul 2015 S-a luat act

Download (PDF, 998KB)

bani1