6 781 500 lei a alocat Consiliul Municipal Chișinău pentru investiții și reparații capitale în satului Colonița în anul 2015.

Amintim că în anul 2013 municipalitatea a alocat peste 4,3 milioane lei, iar în 2012 peste 5 milioane lei.

Obiectivele pentru care au fost alocați banii:

Total investiții capitale reparații capitale
Primăria satului Colonița 6700,0 500,0 6200,0
Reparația capitală  a Grădiniței de copii pentru 160 de locuri din satul Colonița, str. B.P. Hasdeu , 5 5000,0 5000,0
Reparația capitală a străzilor Ștefan Neaga, Igor Vieru, Ștefan cel Mare 1200,0 1200,0
Extinderea iluminatului stradal 500,0 500,0
Gospodăria comunală (municipală) 81,5 81,5
Construirea rețelelor de canalizare și apeduct pe str. V. Simion, Dacilor, Movileni din satul Colonița 81,5 81,5

Sursa: Bugetul municipal Chișinău pe anul 2015

bani1