Marți, 30 octombrie 2012 a avut loc Ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. Pe ordinea de zi aprobată au fost incluse 10 chestiuni.

La finele ședinței primarul Coloniței a făcut un anunț privind procurarea a 250 de copaci și a propus organizarea unei clăci pentru plantarea lor sâmbătă, 3 noiembrie 2012, ora 10.00. Punctul de întâlnire a fost stabilit în fața primăriei [video: 1h 43′ 10” – 1h 45′ 40”]
Consilierul local Ion Cheptene, a întrebat primarul privitor la îmbunătățirii infrastructurii rutiere în satul Colonița [video: 1h 45′ 40” – 1h 48′ 05”].
Consilierul local Maria Iarmenco, a solicitat primarului Coloniței informații privind situația Planului de Dezvoltare al localității [video: 1h 48′ 05” – 1h 50′ 05”].
Consilierul local Maria Iarmenco, a rugat includerea în bugetul satului Colonița pentru anul 2013 a primarului Coloniței a cheltuielilor de importanță majoră pentru comunitate, cum ar fi parcelarea locurilor de lângă casă [video: 1h 50′ 05” – 1h 50′ 05”].

Descarcă DECIZIILE aprobate.

Material video realizat de Diana Guja.

[youtube]ZAJE6Tlx9Y8[/youtube]

Nr.ChestiuneaVIDEO
1Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 20126′ 10” – 10′ 35”,
1h 32′ 40” – 1h 39′ 30”
2Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița10′ 35” – 11′ 40”
3Cu privire la aprobarea schiței de amenajare a sectorului număr cadastral 014910820411′ 45” – 36′ 55”
4Cu privire la inițierea parteneriatului public – privat37′ 00” – 40′ 25”
5Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului sătesc nr.6/11 din 14 septembrie 2012 “Cu privire la formarea bunului imobil”40′ 25” – 43′ 15”
6Cu privire la examinarea notificării de Oficiul Teritorial Chișinău al Canceariei de Stat nr.431/5 din 15.08.2012 “Privind modificarea /abrogarea deciziei nr.4/9 din 11.07.201243′ 15” – 1h 13′ 35”
7Cu privire la formarea bunului imobil în sectorul cadastral 0149111 cu suprafața de 0,0748 ha,modul de folosință pentru construcție, intravilan s. Colonița1h 13′ 35” – 1h 21′ 45”
8Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pe lîngă casa de locuit din str. Răsăritului 1, cu suprafața – 0,1402 ha, cod cadastral – 0149111197 cet. Ceban Vasile1h 21′ 45” – 1h 27′ 35”
9Cu privire la completarea Deciziei Consiliului sătesc nr.1/6 din 29.02.2012 “Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului adiacent cu numărul cadastral 0149106189 din strada Tohatin ,s.Colonița1h 27′ 40” – 1h 32′ 40”
10Cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a instituției publice Liceul Teoretic ”Gh. Ghimpu” de la Autoritățile Administrației Publice de nivelul I la finanțare din bugetul Autorităților Administrației Publice de nivelul II1h 39′ 30” – 1h 42′ 55”