La 30 mai 2017, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița. Pe data de 24 mai pe pagina web oficială a primăriei Colonița a fost postat anunțul de convocare a ședinței, iar pe data de 26 mai au fost postate unele proiecte de decizie.

În ordinea de zi inițială, au fost incluse 11 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă modificarea ordinei de zi prin excuderea unei chestuni (marcate cu galben și tăiată) și includerea altor 3 chestiuni (marcate cu galben). Ordinea de zi finală a conținut 13 chestiuni.

Președintele ședinței a fost aleas Ababii Mihail. Ședința a durat circa două ore douăzeci de minute și au fost prezenți 12 consilieri locali din 13.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 30 mai 2017, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Intervalul
1 Cu privire la Prescripția privind rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primăria s. Colonița. Raportor: Glijin O. 13:55-35:40
2 Cu privire la corelarea bugetului local al s.Colonița pentru anul 2017 cu bugetul municipiului Chișinău și bugetul de stat pe anul 2017. Raportor: Glijin O. 35:41-
3 Cu privire la casarea mijloacelor fixe (condiționer). Raportor: Glijin O.  
4 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița. Raportor: Glijin O.  
5 Cu privire la Notificarea OTC al Cancelariei de Stat privind notificarea deciziei consiliului sătesc nr.1/12 din 06.03.17”Cu privire la cererea cet. Țărnă Vasile privind proiectarea și amenajarea unui complex agro-turistic pe terenul proprietate privată”. Raportor: Braghiș V.  
6 Cu privire la Notificarea deciziei consiliului sătesc nr.2/5 din 06.04.2017 ”Cu privre la demersul Direcției Generale Asistență Socială privind transmiterea în comodat a unor încăperi în incinta Centrului de Sănătate Colonița”. Raportor: Braghiș V.  
7 Cu privire la cererea cet: Gusac Natalia privind prelungirea termenului de achitare a prețului terenului cu numărul cadastral 0149108424 adjudecat la licitația din 05.04.2016. Raportor: Braghiș V.  
  Cu privire la cererea cet.Rusanovschi Valentin privind stabilirea terenului aferent construcțiilor amplasate pe terenul cu numărul cadastral 0149206377.(fosta bază de construcție). Raportor: Braghiș V.  
8 Cu privire la cererea cet. Ababii Vasile Petru privind atribuirea unui teren pentru construcția unei clopotnițe cu amenajarea terenului adiacent. Raportor: Braghiș V.  
9 Cu privire la cererea cet.Mazîlu Fiodor privind operarea de modificări în decizia consiliului sătesc nr.6/5 din 14.09.2012. Raportor: Braghiș V.  
10 Cu privire la cererea SRL ”Magnat Construct” privind transmiterea în arendă a unui sector de teren. Raportor:V.Braghiș, specialist  
11    
12    
13    
       Notă informativă    
  – Cu privire la deschiderea sezonului sortiv în satul Colonița