La 20 decembrie 2012 s-a convocat Consiliul sătesc Colonița în ședință ordinară. 

În ordinea de zi au fost incluse 14 chestiuni. Varianta electronică a dispoziției primarului și a ordinii de zi au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu în data de 14 decembrie 2012. Ulterior s-au făcut unele modificări.

ORDINEA DE ZI:

Nr.

Chestiunea

Secvența Video

1Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pentru anul 2013 în prima lecturăVideo 1. Minut: 0:00-0:37
2Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului satului pentru anul 2012Video 1. Minut: 0:37-0:42
3Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului ColonițaVideo 1. Minut: 0:42-final
4Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul local pentru 2012Video 2. Minut: 0:00-0:07
5Chestiune exclusă din Ordinea de zi, la solicitarea primarului, A. ZaporojanVideo 2. Minut: 0:07-0:10
6Cu privire la Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei satului Colonița pentru trimestrul I al anului 2013Video 2. Minut: 0:10-0:16
7Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului sătesc nr.9/5 din 04 noiembrie 2011 „Cu privire la constituirea Comisiei Administrative”Video 2. Minut: 0:16-final + Video 3. Minut 0:00-0:00:40
8Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lângă casa din strada A. Mateevici 39 cu suprafața de 0,1394 ha cet. Chiet FeodoraVideo 3. Minut 0:00:40-0:02:50
9Cu privire la formarea bunurilor imobileVideo 3. Minut 0:02:50-0:14:50
10Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent obiectivului „Prisaca” cu numărul cadastral 0149101240, cu suprafața de 1,8332 ha ,teren agricol extravilanVideo 3. Minut 0:14:50-0:20:50
11Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Grajd”.cod cadastral 0149206461, cu suprafața de 0,9067 ha, modul de folosință agricolVideo 3. Minut 0:20:50-0:25:55
12Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Depozit”,cod cadastral 0149204295.01 cu suprafața de 0,7430 ha, modul de folosință agricolVideo 3. Minut 0:25:55-0:29:10
13.Cu privire la cererea cetățeanului Ceban Vasile […]Video 3. Minut 0:29:10-0:49.25
14.Cu privire la stabilirea îndemnizației de participare la ședință pentru consilieri (chestiune introdusă în Ordinea de zi, la solicitarea consilierului,  M. Iarmenco)Video 3. Minut 0:49.25-final +Video 4. Început – 0:05:25
DiverseVideo 4. Minut 0:05:25-sfârșit

 

Vizionați ședința integrală mai jos.

[youtube]oXXftoQ9AdI[/youtube]

[youtube]dBsPJM4_aEE[/youtube]

[youtube]bC8BURYzsIg[/youtube]

[youtube]ImhsFPxynUg[/youtube]

consdec3