Pentru 18 august 2016, ora 16:00, în sala de ședințe a Primăriei a fost planificată ședința Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi inițială au fost introduse 19 chestiuni. Anunțul a fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița pe data de 12 august.

Ședința nu a avut loc din lipsă de cvorum. Straniu pare faptul că nici unul din consilierii fracțiunii PLDM nu s-a prezentat la ședință. În majoritatea cazurilor, fracțiunea PLDM are un comportament vădit de grup, exprimînd aceiași poziție și votînd preponderent unanim.

La ora indicată, în sala se sedințe erau prezenți doar trei consilieri locali din fracțiunea PL – Ababii Mihail, Caraman Vera, Ghimp Dumitru, după care s-a mai alăturat Ghimpu Lidia. Șendrea Natalia urma să vina cu întîrziere.

Primarul Zaporojan Angela a declarat că NU vin următorii consilieri:
1. Tofan Mariana, plecat peste hotare,
2. Luchian Igor, plecat peste hotare,
3. Scurtu Viorica, are probleme de sănătate
4. Procop Eugenia din cauza decesului unui vecin,
5. Cheptene Ion, nu știu nimic despre el,
6. Coban Vitalie, nu știu nimic despre el,
7. Foiu Constantin, se reține cu o delegație la aeroport.

Despre Gurulea Zinaida nimeni nu a spus nimic.

consiliu_18.08.2016