Ședițele Consiliului Sătesc Colonița sunt pregătite pe ultima sută de metri, fapt care lasă loc pentru manipularea (intenționată sau nu)  consilierilor locali. Astfel consilierii fracțiunii PL din Consiliul Sătesc Colonița au declarat repetat solicitarea anterioară, ca odată cu prezentarea Ordinului de convocare a ședinței consiliului, să le fie puse la dispoziție și proiectele de decizie care urmează a fi dicutate. Argumentarea a fost că în cazul prezentării proiectelor de decizie înainte de începerea ședinței, chestiunile abordate rămîn neînțelese de către consilieri, iar consiliul se transformă în mașină de vot.

Reprezentantul www.colonita.eu, Valeriu Ciorbă, a declarat că ani la rînd, Administrația Publică Locală din Colonița foarte rar face publice informațiile privind chestiunile ce urmează a fi discutate. Informațiile care sunt postate pe www.colonita.eu sunt obținute cu mare greu. Aceste lucruri se întîmplă din cauza neexecutării de către Oleacu Claudia, secretarul Consiliului Sătesc a unor atribuții prevăzute în legislație.

Convocarea consiliului local se face cu cel puțin 5 zile înainte de ședința ordinară și cu cel puțin 3 zile înainte de ședința extraordinară (Articolul 16(3) din Legea privind administrația publică locală). Deasemenea, proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă și deliberativă a populației unității administrativ – teritoriale (Art. 8(3)).

Menționăm că în atribuțiile Secretarului Consiliului Sătesc întră și asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii ale consiliului local și de dispoziții normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate și la dispozițiile emise (art. 39(1), h)).

Urmăriți discutiile aprinse la această temă începînd cu minutul 3:50 al înregistrării VIDEO a Ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 21 octombrie 2015.

[youtube]f8fM_jPfMSA[/youtube]

cons_21.10.15_1