Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 9-d din 22.02.2012, se convocă Consiliul sătesc Colonița în ședința ordinară în data de 29 februarie 2012, ora 16.00.

În ordinea de zi au fost incluse 13 chestiuni (vezi mai jos).

Descarcă proiectele de decizie.

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la aprobarea Statutului satului Colonița, municipiul Chișinău, Republica MoldovaOleacu C.
2Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire între satul Colonița (Moldova) și comuna Balțați, județul Iași (Romania)Zaporojan A.
3Cu privire la situația criminogenă pe teritoriul s. Colonița în anul 2011Nezus S.
4Cu privire la operarea unor completări în decizia Consiliului sătesc nr.9/2 din 04.11.2011”Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate”Oleacu C.
5Cu privire la stabilirea cotelor impozitelor funciar pe bunurile imobile și taxelor locale pentru anul 2012Tăbăcaru E.
6Cu privire la modificarea destinației a 1,20 ha din teren agricol în teren pentru construcție din terenul cu numărul cadastral 0149203270, extravilan s.Colonița (amplasarea terenului pe hartă)Ghimp Z.
7Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149105091, extravilan s.Colonița (amplasarea terenului pe hartă)Braghiș V.
8Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului adiacent, sectorului cu numărul cadastral 0149106189, din str.Tohatin, s. Colonița (amplasarea terenului pe hartă)Ghimp Z.
9Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „depozit” din strada Calea Strămoșilor 1/2, număr cadastral 0149108174.02 cu suprafața totală de 0,5597 ha, modul de folosință – agricol (amplasarea terenului pe hartă)Ghimp Z.
10Cu privire la asocierea satului Colonița la Congresul Autorităților locale din MoldovaZaporojan A.
11Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012 din mijloacele soldului disponibilToacă L.
12Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.ColonițaToacă L.
13Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copilului la grădinițăToacă L.
14Cu privire la participarea în cadrul proiectului internațional de ancesiune a serviciilor de salubrizare a localității ColonițaZaporojan A.