Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 38-d din 16.05.2012, se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședința ordinară în data de 24 mai 2012, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei.

În ordinea de zi au fost incluse 8 chestiuni.

ORDINEA DE ZI:

1 Cu privire la darea în administrare a serviciilor publice de salubrizare a satului.
Raportor: Zaporojan Angela , primar

2.Cu privire la aprobarea schiței de amenajare a sectorului nr.cadastral 0149108204.
Raportor: Ghimp Zinaida , specialist în reglementarea regimului proprietății funciare

3. Cu privire la formarea bunurilor imobile.
Raportor: Ghimp Zinaida , specialist în reglementarea regimului proprietății funciare

4.Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului de pe lîngă casa de locuit din str. A.Mateevici nr.1, cu suprafața de0,1242 ha, cod cadastral 0149110002 cet.Zastavnițchi Alexandra.
Raportor: Ghimp Zinaida , specialist în reglementarea regimului proprietății funciare

5.Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenului aferent „Depozit”,brigada nr.1 , cod cadastral 0149204296 ,cu suprafața0,1505 ha.
Raportor: Ghimp Zinaida , specialist în reglementarea regimului proprietății funciare

6.Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2012 din soldul disponibil.
Raportor:Prudnecionok Artiom, contabil șef

7.Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului sătesc nr.11/1 din 19.12.2011 „Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pe anul 2012 în prima și a doua lectură.”
Raportor:Prudnecionok Artiom, contabil șef

8.Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2012.
Raportor:Prudnecionok Artiom, contabil șef