Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 23-d din 06.04.2012, se convocă Consiliul sătesc Colonița în ședința ordinară în data de 11 aprilie 2012, ora 15.00.

În ordinea de ziau fost incluse 8 chestiuni (vezi mai jos).

Descarcă proiectele de decizie (decizii 3-8).

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012 din mijloacele soldului disponibilPrudnecionok A.
2Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.ColonițaPrudnecionok A.
3Cu privire la situația criminogenă pe teritoriul s. Colonița în anul 2011Nezus S.
4Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149105091, extravilan s.Colonița (amplasarea terenului pe hartă)Ghimp Z.
5Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada S.Lazo, nr.6 a cet. Bruma ChirilGhimp Z.
6Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada A.Mateevici nr.1, cet. Zastavnițchi AlexandraGhimp Z.
7Cu privire la formarea bunului imobil în sectorul 0149102 cu suprafața de0,0553 ha, modul de folosință, agricol (amplasarea terenului pe hartă)Ghimp Z.
8Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de arendă a terenului cu suprafața de6,176 ha, cod cadastral 0149205068, extravilan, modul de folosință agricol (amplasarea terenului pe hartă)Ghimp Z.