La 7 decembrie 2010, a avut loc Ședința Consiliului local al s. Colonița.

Descarcă Deciziile ședinței și Bugetul pentru anul 2011.

Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte:
1. Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița în prima și a doua lectură;
2. Cu privire la executarea lugetului local pe 9 luni a anului 2010;
3. Cu privire la repartizarea soldului disponibil la 01.01.2010 din mijloacele speciale;
4. Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea Deciziei nr. 6/1 din 15.10.2010;
5. Cu privire la cererea prealabila a cet. V. Ghimp privind revocarea în tot a deciziei nr. 6/1 din 15.10.2010;
6. Cu privire la formarea gospodăriei comunale în teritoriu;
7. Cu privire la includerea în planul urbanistic general al localității a terenurilor amplasate adiacent hotarelor intravilanului conform art. 39 Cod Funciar;
8. Cu privire la formarea bunurilor imobiliare;
9. Cu privire la acceptarea încheerii contractului de asociere cu Federația de fotbal.