În data de 6 august 2015 a avut loc ședința comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei 5 membri. Au fost discutate șase chestiuni.

Nr.ChestiuneaDecizie
1Solicitările cu privire la ajutorul materialAcceptat
2Cererea unui grup de cetățeni în legătură cu construcția străzii Sfînta Maria intersecție cu Ștefan cel MAre în variantă albă sau pietrișRespins
3Cererea cetățenilor din sector 306 case cu privire la prelungirea conductei de gaze pentru strada Calea Basarabiei 51-56.Amînat
4Cu privire la alocarea mijloacelor fianciare pentru reparația curentă în sala de sport a liceului „Gh. Ghimpu”Acceptat
5Devizul de cheltuieli pentru lucrări de proiectare a platformei de colectare a deșeurilor menajere solideAcceptat
6Cererea cet. Dinu Ilasciuc cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru repararea izvorului care se află pe traseul Chișinău-HumuleștiRespins

Download (PDF, 292KB)

bani1