În jumătate de an de la investirea în funcție a noilor consilieri, aceștea s-au întrunit în 6 ședințe de lucru ale consiliului sătesc, în cadrul cărora au fost examinate în total 43 de chestiuni. 9 chestiuni din cele examinate în cadrul ședințelor consiliului au fost încluse în ordinile de zi la începutul ședințelor și consilierii nu au avut din timp materialele legate de acele 9 chestiuni pentru a le examina. Menționăm că 6 din cele 9 chestiuni propuse, examinate și votate în aceiași zi sunt legate de terenuri sau bunuri imobile și informația despre ele a fost prezentată de către inginerul cadastral.

În tabelul de mai jos este trecută în cifre prestația consilierilor locali și a angajaților primăriei în cadrul ședințelor consiliului local.
Lider la capitorlul absențe (inclusiv motivate) este Iarmenco Maria, cu jumătate din ședințe lipsite.
Lider la capitotolul prezidări de ședințe este Ursu Grigore, cu 2 ședințe prezidate.
Lideri la capitolul raportări este Bîzgu Ion cu 3 chestiuni raportate, urmat de Ursu Grigore cu 2 chestiuni raportate. Dintre angajatii primăriei, contabilul șef este lider la raportări – 14, urmat de inginerul cadastral cu 8 raportări.
La capitolul propuneri bine structurate, care să fi fost discutate și aprobate de consiliu, nici un consilier nu a avut nici o astfel de propunere. Primarul a venit cu3 astfel de propuneri, pe care consiliul le-a aprobat: cu privire la crearea Centrului de creație și agrement al satului; cu privire la semnarea Acordului de înfrățire între satul Colonița și comuna Balțați, județul Iași (Romania), cu privire la alocarea terenului cu suprafața de 144 m.p. pentru proiectarea și amplasarea stației de pompare de canalizare.

Nume

Absențe

Prezidat
ședința

Număr de
raportări în consiliu

Număr propuneri/ decizii

Ababii Mihail
Bîzgu Ion

2

1

3

Caraman Tatiana

1

1

1

Chepteni Ion

1

1

1

Dîșliuc iurie

1

Foiu Tatiana
Ghimpu Lidia

2

Iarmenco Maria

3

Luchian Igor

1

Lupu Anatolie

1

Morgun Vitalie
Tabacari Vladimir
Ursu Grigore

1

2

2

Secretar consiliu, Oleacu Claudia

6

Primar, Zaporojan Angela

4

3

Contabil-șef, Toacă Ludmila

14

Inginer cadastral, Ghimp Zinaida

8

Jurist, Braghiș Vasile

4