La 12 iunie 2013 a avut loc Ședința extraordinară a Consiliului sătesc Colonița. Ședința a durat în jur de 2 ore, timp în care s-au discutat 14 chestiuni.

La ședință au fost prezenți 12 consilieri  din 13 aleși, absent (motivat) fiind Ion Cheptene. Consilierul a fost “înlocuit” de Anatolie Lupu, în cazul subiectelor pe care trebuia să le raporteze. Președintele ședinței a fost aleasă Tatiana Foiu.

Pe ordinea de zi au fost incluse 10 chestiuni. Pe lângă acestea, în ordinea de zi a mai fost introduse 4 chestiuni, una propusă de Comisia Juridică și altele 3 de către Angela Zaporojan.

Amintim că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la acestea.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 12 iunie 2013, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat, pentru a putea vizualiza ușor chestiunile care vă interesează.

[youtube]Kgue199446I[/youtube]

ORDINEA DE ZI:

Nr. Chestiunea Raportorul VIDEO
1 Cu privire la aprobarea Procesului – verbal nr.1 din 17.04.2013 al ședinței Comisiei de licitație cu privire la rezultatele licitării pentru vînzarea – cumpărarea terenului agricol cu suprafața de 0,0553 ha, cod cadastral 0149102519, s. Colonița, extravilan. Zaporojan A.  0:08:38
2 Cu privire la aprobarea Procesului – verbal nr.2 din 17.04.2013 al ședinței Comisiei de licitație cu privire la rezultatele licitării pentru vînzarea – cumpărarea terenului agricol cu suprafața de 0,0205 ha , cod cadastral 0149101245 , s.Colonița ,extravilan. Zaporojan A.  0:10:27
3 Cu privire la stabilirea suprafeței de vînzare–cumpărare a cet.Zastavnițchi Alexandra a terenului de pe lîngă casa din s.Colonița ,str.A Mateevici nr.1, număr cadastral 0149110002 Lupu A.  0:11:26
4 Cu privire la stabilirea suprafeței de vînzare–cumpărare a terenului de pe lîngă casa din s.Colonița , str. Greaca nr.3 ,număr cadastral 0149109083, proprietate a cet .Bejenari Zinaida Lupu A.  0:13:02
5 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a cet. Nagară Adrian asupra terenului aferent casei din str.M.Eminescu nr.23 , cod cadastral 0149110026 Lupu A.  0:14:13
6 Cu privire la formarea bunurilor imobile proprietate APL în sectorul cadastral 0149209 Lupu A.  0:15:57
7 Cu privire la formarea bunurilor imobile proprietate APL în sectorul cadastral 0149101 Lupu A.  0:21:35
8 Cu privire la cererea prealabilă a cet. Ababii Maria, Luchian Visarion, Proca Tudor și alții. Ursu G.  0:25:11
9 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2013 Glijin O.  0:54:22
10 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița Glijin O.  0:57:00
Subiecte adăugate pe ordinea de zi
11. Cu privire la stabilirea relațiilor de înfrățire dintre satul Colonița, Moldova și comuna Tuzla, județul Constanța, România.  Zaporojan A.  0:59:27
12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a Primăriei satului Colonița asupra sectoarelor de teren cu numerele cadastrale 0149203344 și 0149203345  Braghiș V.  1:08:43
13. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a cetățeanului Cotovițchi Vera și Lungu Valeria asupra terenului de pe lângă casă din str. Cuza Vodă nr. 8, cod cadastral 0149111130  Braghiș V.  1:29:13
14. Cu privire la reîntoarcerea bunului imobil, cu numărul cadastral 0149105088 în proprietatea APL  Ursu G.  1:33:48
Anunțuri – Cu privire la crearea comisiei pentru inventarierea terenurilor proprietate APL
– Sfințirea fântânii din parcul din vecinătatea primăriei în data de 24 iunie 2012
– Adresarea cet. Moraru Vasile către Consiliul Sătesc Colonița de a include în ordinea de zi a chestiunii cu privire la terenul aferent construcției cu număr cadastral 01492060474, cu suprafața de 0,37 ha
– Propunerea consilierului local Iarmenco Maria ca la următoarea ședință a consiliului să fie citite cererile consilierului Ghimp Lidia, iar peste o ședință să fie citite cererile Mariei Iarmenco
 Zaporojan A.  1:42:40

consiun

By Ludmila

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.