Se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședință ordinară în data de 28 martie 2013, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 22 chestiuni.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

Informații preluate de pe pagina web a primăriei satului Colonița – www.colonita.md.

ORDINEA DE ZI:

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la situația social- economică a satului Colonița în anul 2012 Zaporojan A.
2 Cu privire la asigurarea ordinei publice în teritoriu în anul 2012 Gumenco E.
3 Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc adoptate în trimestrul IV al anului 2012 Zaporojan A.
4 Cu privire la Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei s.Colonița pentru trimestrul II al anului 2013 Oleacu C.
5 Cu privire la executarea bugetului sătesc Colonița aprobat pentru anul 2012 Mazîlu S.
6 Cu privire la angajarea muncitorilor pentru efectuarea lucrărilor publice Mazîlu S.
7 Cu privire la corectarea erorilor din decizia nr. 2/6 din 11.05.2010 ”Cu privire la formarea bunurilor imobile.” Braghiș V.
8 Cu privire la transmiterea la balanța SA „Apă- Canal „Chișinău a obiectului „ Construcția unei porțiuni de apeduct în sectorul de 306 case” Zaporojan A.
9 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița Mazîlu S.
10 Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copilului la grădiniță Mazîlu S.
11 Cu privire la atestarea soldului fondului disponibil și utilizarea mijloacelor fondului disponibil Mazîlu S.
12 Cu privire la solicitarea S.C.”ABS” SRL privind amenajarea din surse proprii a spațiilor destinate colectării deșeurilor managere Zaporojan A.
13 Cu privire la investigația pe intern în legătură cu înstrăinarea bunului imobil număr cadastral 0149105091 Ursu G.
14 Cu privire la cererea SRL „Agrofarm-Grup” privind construcția unui grajd pentru vite în cadrul terenului cu numărul cadastral 0149206375 (ferma) Cheptene I.
15 Cu privire cererea SRL „TEHCOSMO-DESIGN” privind vînzarea sau transmiterea în arendă a unui sector de teren pentru amplasarea unei parcări și bază de deservire a tehnicii Cheptene I.
16 Cu privire la cererea cet. Petcoglo Mariana privind darea în arendă a unui teren agricol pentru o pepinieră cu sere și centru comercial Cheptene I.
17 Cu privire la cererea SRL „FrigoTrans” privind atribuirea terenului pentru amplasarea unei parcări de TIR-uri cu bază de reparație Cheptene I.
18 Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet.Darii Lilian privind anularea deciziei Consiliului sătesc 2/1 din 15 februarie 2013”Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenuui aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric” ,cod cadastral 0149101100 din s.Colonița ,str.Tohatin , nr.35,cu suprafața de 2,5558 ha – 50% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Darii Lilian” Braghiș V.
19 Cu privire la examinarea cererii prealabile a cet.Barburoș Mariana privind anularea deciziei Consiliului sătesc 2/2 din 15 februarie 2013”Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenuui aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric” ,cod cadastral 0149101100.01 din s.Colonița ,str.Tohatin nr. 35,cu suprafața de 2,0446 ha ce constituie – 40% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet.Barburoș Mariana” Braghiș V.
20 Cu privire la amenajarea terenului adiacent terenului cu numărul cadastral 0149201108(iaz Canțer)  Cheptene I.
21 Cu privire la cererea cet. Luchian Nicolae privind atribuirea cotei de avere  Cheptene I.
22 Cu privire la cererea cet. Luchian Nicolae privind darea în arendă a fâșiilor de nucari  Cheptene I.

CSColonita

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *