Consiliul sătesc Colonița a alocat 78 mii lei pentru Finanțarea lucrărilor de topografie și proiectare pentru obiectul „Organizarea scurgerii apelor fluviale cu amenajarea luncii rîulețului din centrul satului Colonița (achiziția lucrărilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri).

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței consiliului sătesc Colonița din data de 11 aprilie 2012 (decizia 2/1).