Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 95-d din 14 decembrie 2012, se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședință ordinară în data de 20 decembrie 2012, ora 15.00, în sala de ședințe

a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 11 chestiuni.

Varianta electronică a dispoziției primarului și a ordinii de zi au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu în data de 14 decembrie 2012.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

ORDINEA DE ZI:

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pentru anul 2013 în prima lectură Prudnecionok A.
2 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului satului pentru anul 2012 Prudnecionok A.
3 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului Colonița Prudnecionok A.
4 Cu privire la Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei satului Colonița pentru trimestrul I al anului 2013 Oleacu C.
5 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului sătesc nr.9/5 din 04 noiembrie 2011 „Cu privire la constituirea Comisiei Administrative” Zaporojan A.
6 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lângă casa din strada A. Mateevici 39 cu suprafața de 0,1394 ha cet. Chiet Feodora Ghimp Z.
7 Cu privire la formarea bunurilor imobile Ghimp Z.
8 Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent obiectivului „Prisaca” cu numărul cadastral 0149101240, cu suprafața de 1,8332 ha ,teren agricol extravilan Ghimp Z.
9 Cu privire la vânzarea- cumpărarea terenului aferent construcției „Clădire administrativă” ,cod cadastral 0149206474 ,cu suprafața de 0,3778 ha,modul de folosință neproductiv Ghimp Z.
10 Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Grajd”.cod cadastral 0149206461 ,cu suprafața de 0,9067 ha, modul de folosință agricol Ghimp Z.
11 Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Depozit”,cod cadastral 0149204295.01 cu suprafața de 0,7430 ha, modul de folosință agricol Ghimp Z.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.