Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 81-d din 23 octombrie 2012, se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședință ordinară în data de 30 octombrie 2012, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 9 chestiuni.

Varianta electronică a dispoziției primarului, a ordinii de zi și a proiectelor de decizii au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu în seara zilei de 26 octombrie 2012.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

ORDINEA DE ZI:

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012 (doc. pagina 1) Prudnecionok A.
2 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița (doc. pagina 3) Prudnecionok A.
3 Cu privire la aprobarea schiței de amenajare a sectorului număr cadastral 0149108204 (doc. pagina 5) Ghimp Z.
4 Cu privire la inițierea parteneriatului public – privat (doc. pagina 6) Braghiș V.
5 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului sătesc nr.6/11 din 14 septembrie 2012 “Cu privire la formarea bunului imobil (doc. pagina 7) Ghimp Z.
6 Cu privire la examinarea notificării de Oficiul Teritorial Chișinău al Canceariei de Stat nr.431/5 din 15.08.2012 “Privind modificarea /abrogarea deciziei nr.4/9 din 11.07.2012 (doc. pagina 8) Braghiș V.
7 Cu privire la formarea bunului imobil în sectorul cadastral 0149111 cu suprafața de 0,0748 ha,modul de folosință pentru construcție ,intravilan s.Colonița (doc. pagina 9) Ghimp Z.
8 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pe lîngă casa de locuit din str. Răsăritului 1, cu suprafața-0,1402 ha, cod cadastral-0149111197 cet. Ceban Vasile (doc. pagina 10) Ghimp Z.
9 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului sătesc nr.1/6 din 29.02.2012 “Cu privire la vînzarea – cumpărarea terenului adiacent cu numărul cadastral 0149106189 din strada Tohatin ,s.Colonița (doc. pagina 11) Ghimp Z.