Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 46-d din 4 iulie 2012, se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședință extraordinară în data de 11 iulie 2012, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 12 chestiuni.
Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.
Varianta electronică a dispoziției primarului și a ordinii de zi au fost expediate în adresa paginii web www.colonita.eu data de 9 iulie 2012, ora 22.00.

ORDINEA DE ZI:

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la darea de seamă a primarului dna Angela Zaporojan la un an de activitate (01 iulie 2011 – 01 iulie 2012) Zaporojan A.
2 Cu privire la delegarea unor împuterniciri Primarului, dnei Zaporojan Angela Zaporojan A.
3 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița Prudnecionok A.
4 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță Prudnecionok A.
5 Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012 Prudnecionok A.
6 Cu privire la executarea deciziei Curții de Apel Chișinău nr.2a1505/10 din 26.05.2010 privind atribuirea în proprietatea cet. Cara Veaceslav 1/2 cotă parte din terenul aferent casei de locuit din str. M.Eminescu nr.3. Ursu G.
7 Cu privire la examinarea cererii cet. Bușueva Nadejda privind privatizarea apartamentului nr.10 din str.31 August nr.4 Ursu G.
8 Cu privire la examinarea cererii cet.Purcel Inga privind privatizarea apartamentului nr.4 din str.31 August nr.4 Ursu G.
9 Cu privire la examinarea cererii cet.Ursu Lidia,Ursu Vladimir și alții privind privatizarea cotei –părți valorice în (imobilul frigider) Ursu G.
10 Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier a dlui Tabacari Vladimir Oleacu C.
11 Cu privire la formarea bunurilor imobile Ghimp Z.
12 Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de arendă a terenului cod cadastral 0149105091 (vezi amplasarea terenului pe hartă), cu suprafața de 8,8686 ha ,extravilan, modul de folosință –agricol ,pentru competiții sportive Ursu G.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *