Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 95-d din 14 decembrie 2012, se convoacă Consiliul sătesc Colonița în ședință ordinară în data de 20 decembrie 2012, ora 15.00, în sala de ședințe

a Primăriei. În ordinea de zi au fost incluse 11 chestiuni.

Varianta electronică a dispoziției primarului și a ordinii de zi au fost expediate de către secretarul consiliului, Claudia Oleacu în adresa paginii web www.colonita.eu în data de 14 decembrie 2012.

Menționăm că ședințele Consiliului Sătesc Colonița sunt publice și orice cetățean poate participa la ședințe.

ORDINEA DE ZI:

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la aprobarea bugetului satului Colonița pentru anul 2013 în prima lecturăPrudnecionok A.
2Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului satului pentru anul 2012Prudnecionok A.
3Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor satului ColonițaPrudnecionok A.
4Cu privire la Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei satului Colonița pentru trimestrul I al anului 2013Oleacu C.
5Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului sătesc nr.9/5 din 04 noiembrie 2011 „Cu privire la constituirea Comisiei Administrative”Zaporojan A.
6Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lângă casa din strada A. Mateevici 39 cu suprafața de 0,1394 ha cet. Chiet FeodoraGhimp Z.
7Cu privire la formarea bunurilor imobileGhimp Z.
8Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent obiectivului „Prisaca” cu numărul cadastral 0149101240, cu suprafața de 1,8332 ha ,teren agricol extravilanGhimp Z.
9Cu privire la vânzarea- cumpărarea terenului aferent construcției „Clădire administrativă” ,cod cadastral 0149206474 ,cu suprafața de 0,3778 ha,modul de folosință neproductivGhimp Z.
10Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Grajd”.cod cadastral 0149206461 ,cu suprafața de 0,9067 ha, modul de folosință agricolGhimp Z.
11Cu privire la vânzarea – cumpărarea terenului aferent construcției „Depozit”,cod cadastral 0149204295.01 cu suprafața de 0,7430 ha, modul de folosință agricolGhimp Z.