La 3 octombrie 2016, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița. Anunțul a fost postat cu cîteva zile înainte pe pagina web oficială a primăriei Colonița.

Președintele ședinței a fost ales Tofan Mariana. Pe ordinea de zi inițială au fost incluse 13 chestiuni. La începutul ședinței a fost propusă și votată includerea încă a unei chestiuni. Ordinea de zi finală nu a fost votată de către consilieri.

La votarea chestiunii nr. 5 a fost comisă o eroare de procedură: a fost dată citirii și raportată chestiunea cu nr. 5 – Cu privire la modificarea parții de venituri și cheltuieli ale bugetului s. Colonița  pentru anul 2016, iar la votare a fost pusă altă chestiune.

La ședință au fost prezenți 12 consilieri din 13.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 3 octombrie 2016, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Nr. Chestiunea Interval video
1 Cu privire la Hotărîrea CEC privind atribuirea unui mandat de consilier  în Consiliul sătesc Colonița. Raportor: Claudia Oleacu, secretar al consiliului 5:01-6:45
2 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și de desfășurare a activității Primăriei  satului Colonița. Raportor: Claudia Oleacu, secretar al consiliului 6:46-9:20
3 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcția de  membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din teritoriu. Raportor: Claudia Oleacu, secretar al consiliului 9:21-15:50
4 Cu privire la cererea Fracțiunii Partidului Liberal. Notă informativă. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 25:36-42:01
5 Cu privire la modificarea parții de venituri și cheltuieli ale bugetului s. Colonița  pentru anul 2016. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 17:01-18:30
NU A FOST VOTATĂ
6 Cu privire la rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016. Raportor: Glijin Olga,contabil șef 19:45-25:01
7 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor: Glijin O. 18:31-19:44
8 Cu  privire la formarea bunurilor imobile. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 42:02-44:30
9 Cu privire  la cererea cet. Negură Cristea privind expunerea la licitație a terenului cu numărul cadastral 149102526. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 44:31-47:01
10 Cu privire la cererea cet. Ghimp Petru privind modificarea titlulurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 47:02-56:10
11 Cu privire  la cererea SRL ”Viral Elegant” privind atribuirea în arendă a 0,50 ha pentru organizarea unui poligon de instruire auto pe un termen de 10 ani. Raportor: Vasile Braghiș, specialist 56:11-59:45
12 Cu privire la cererea cet. Cojocari-Goncear privind revendicarea unui hectar de teren. Raportor: Vasile  Braghiș, specialist 59:46-1:02:20
13 Cu privire la activitatea stației de producere a biogazului. Notă informativă. Raportor: Moraru Vasile
14 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldului disponibil la 01.01.2016, Raportor: Glijin O. 25:01-25:35
Discuții 1:02:20-sfîrșit

consiliu_03-10-2016