La 8 aprilie 2016, ora 16:00, în sala de ședințe a Primăriei a avut loc ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi inițială au fost introduse 16 chestiuni. La începutul ședinței a fost exclusă o chestiune și introduse altele două. Astfel au fost examinate 17 chestiuni.

Președinte al ședinței a fost ales Ababii Mihail.

Nr. Chestiunea Video (min).
1 Cu privire la midificări în bugetul s. Colonița pentru anul 2016 în partea de venituri și cheltuieli. Raportor Glijin O. 15:10-33:00
2 Cu privire la angajarea muncitorilor pentru efectuarea lucrărilor de interes public. Raportor Oleacu C. 33:15-34:25
3 Cu privire la cererea cet. Sîrbu Sava și Sîrbu Axenia. Raportor Braghiș V. 34:26-39:45
4 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare și atribuirea unui teren. Raportor Braghiș V. 39:46-41:40
5 Cu privire la formarea bunurilor imobile. Raportor Braghiș V. 41:41-59:35
6 Cu privire la cererea cet. Ababii Mihail privind amplasarea unui complex de sere. Raportor Braghiș V. 59:36-1:06:40
7 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță. Raportor Glijin O. 1:06:41-1:08:00
8 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor Glijin O. 1:08:01-1:09:30
9 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei Consiliului Sătesc nr. 1/12 din 11.02.2016. Raportor Braghiș V. 1:09:31-1:24:30
10 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei Consiliului Sătesc nr. 1/13 din 11.02.2016. Raportor Braghiș V. 1:24:31-1:28:40
11 Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzare-cumpărarea unor terenuri proprietate APL. Raportor Braghiș V. 1:28:41-1:41:30
12 Notă informativă privind activitatea de consilier în anul 2015. Raportor Cheptene I. 1:41:31-1:52:30
13 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației din 05.04.2016. Raportor Braghiș V. 1:59:30-2:20:20
14 Cu privire la stabilirea îndemnizației pentru consilier pentru participare la ședină. Raportor Braghiș V. 2:20:21-2:23:40
15 Cu privire la operarea de modificări și alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil 2:24:40-2:31:30
16 Cu privire la executarea bugetului s. Colonița pentru anul 2015 2:31:31-2:36:20
17 Cu privire la situația social-economică a s. Colonița în anul 2015 2:36:21-3:17:45
Diverse
Notă informativă privind mirosurile neplăcute emanate de stația de biogaz  3:17:46

[youtube]t-52QgJFcFA[/youtube]

consiliu_08.04.2016