La 8 aprilie 2016, ora 16:00, în sala de ședințe a Primăriei se convoacă ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi inițială au fost introduse 16 chestiuni.

Informații oferite de către un consilier local.

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la situația social-economică a s. Colonița în anul 2015 Zaporojan A.
2 Cu privire la executarea bugetului s. Colonița pentru anul 2015 Glijin O.
3 Cu privire la operarea de modificări și alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil Glijin O.
4 Cu privire la midificări în bugetul s. Colonița pentru anul 2016 în partea de venituri și cheltuieli Glijin O.
5 Cu privire la angajarea muncitorilor pentru efectuarea lucrărilor de interes public Oleacu C.
6 Cu privire la cererea cet. Sîrbu Sava și Sîrbu Axenia Braghiș V.
7 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare și atribuirea unui teren Braghiș V.
8 Cu privire la formarea bunurilor imobile Braghiș V.
9 Cu privire la cererea cet. Ababii Mihail privind amplasarea unui complex de sere Braghiș V.
10 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță Glijin O.
11 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița Glijin O.
12 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei Consiliului Sătesc nr. 1/12 din 11.02.2016 Braghiș V.
13 Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat privind abrogarea deciziei Consiliului Sătesc nr. 1/13 din 11.02.2016 Braghiș V.
14 Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzare-cumpărarea unor terenuri proprietate APL Braghiș V.
15 Notă informativă privind activitatea de consilier în anul 2015 Ababii M.,
Caraman V.,
Cheptene I.
16 Notă informativă privind situația criminogenă în teritoriu Gumenco E.

OZ_08.04.2016_1 OZ_08.04.2016_2