În data de 2 februarie 2016 a avut loc ședința nr. 2 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat patru din cei cinci membri. Au fost discutate unsprezece chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Cerereile de scutire de plată a cet. Vrabie, Ropot, Țărnă Acceptat
2 Demersul Oficiului Stării Civile Respins
3 Demersul familiei Pancenco Vasilii Acceptat
4 Cererea locatarilor casei din str. B. P. Hasdeu 3 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru repararea acoperișului Respins
5 Cererea pentru acordarea ajutorului material pentru construcția din talpă a mănăstirii din s. Căinari, r. Soroca Respins
6 Demersul locatarilor s. Colonița în renovarea apeductului de pe str. V. Alecsandri Respins
7 Demersul grădiniței cu privire la securizarea grădiniței Respins
8 Demersul cet. Proca Teodora cu privire la alocarea sumei de 10 000 lei pentru copertarea exemplarelor Respins
9 Abonarea la revista Academiei de Administrație Publică pentru perioada de 12 luni și a ziarului Funcționarul Public – 12 luni Acceptat
10 Casarea mijlocului fix – Tractor UMZ (63 694) și terenului de joacă (49 941) Acceptat
11 Actul de control de la Direcția Generală Finanțe și prescripția Inspecției Financiare

Download (PDF, 1.06MB)

bani1