În data de 5 noiembrie 2015 a avut loc ședința comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat patru din cei cinci membri. Au fost discutate cinci chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Lista persoanelor invalide pentru acordarea ajutorului material cu ocazia „ziua invalidului” și cererea cet. Colesnic Feodor Alocarea ajut. mat. și refuzul cererii cet. Colesnic
2 Scoaterea de la evidență contabilă a mijloacelor fixe: automobil „Moscvici 412” și „UAZ 3152” Acceptat
3 Solicitarea corectării soldului la cont 01 Acceptat
4 Decontarea Boilerului Gorenje și a mașinii de spălat LG WD 1015U Acceptat
5 Rectificarea bugetului s. Colonița din mijloacele de vînzare-cumpărarea terenului și repartizarea mijloacelor financiare Acceptat

Download (PDF, 595KB)

bani1