În data de 16 octombrie 2015 a avut loc ședința comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat trei din cei cinci membri. Au fost discutate trei chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Necesitatea repartizării mijloacelor financiare obținute în urma vînzării – cumpărării terenurilor proprietate APL Alocarea sumei de 280 000 lei (detalii aici)
2 Cererea  cet. Țărnă Olesea, cu privire la scutirea de plata părinților începînd cu 01.10.2015 Acceptat
3 Cererea  cet. Țărnă Olesea, cu privire la acordarea ajutorului material și demersul Asociației Surzilor din RM de acordare a unui ajutor material în legătură cu celebrarea „Ziua Mondială a persoanelor cu deficiențe de auz” Acceptat

Informații oferite de către un consilier local.

Download (PDF, 535KB)

bani1