La 11 februarie 2016, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința ordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Președintele ședinței a fost ales Luchian Igor. Pe ordinea de zi inițială au fost incluse 10 chestiuni. APL Colonița a manipulat ordinea de zi de cîteva ori, ca în final înainte de ședință, consilierilor să le fie propuse 18 chestiuni pentru a fi insuse în ordinea de zi a ședinței.

Manipulări cu ordinea de zi a consiliului local din 11.02.2016

Începutul ședinței a fost marcat de un scandal între consilierii aleși pe listele PL și Zaporojan Angela, primarul satului. După acuzații reciproce, consilierii PL au părărit ședința.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 11 februarie 2016, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Video integral de la ședință (mai jos):

Nr. Chestiunea VIDEO
1 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Primăria s.Colonița în perioada 01.12.-24.12.2015 de către inspecția financiară și rezultatele controlului efectuat de către Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău efectuat în perioada 26.11.2015-24.12.2015. Raportor: Glijin Olga,contabil șef 20:25-29:03
2 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice din 22 decembrie 2016 privind vînzarea –cumpărarea unor terenuri,proprietate APL. Raportor:Claudia Oleacu,secretar al Consiliului 29:04-32:25
3 Cu privire la atestarea și repartizarea soldului disponibil. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 32:26-38:20
4 Cu privire scoaterea din evidența contabilă a bunurilor transmise cu titlul gratuit. Raportor: Glijin Olga,contabil șef 38:21-39:40
5 Cu privire la casarea mijloacelor fixe și scoaterea din evidența contabilă a bunurilor. Raportor: Glijin Olga,contabil șef 39:41-41:43
6 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță. Raportor:Glijin Olga,contabil șef 41:44-42:55
7 Cu privire la aprobarea mărimii plății părinților pentru întreținerea copilului la grădiniță. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 42:56-43:45
8 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița. Raportor:Glijin Olga,contabil șef 43:46-44:25
9 Cu privire la acordarea primei anuale. Raportor:Glijin Olga,contabil șef 44:26-47:05
10 Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzarea-cumpărarea unor terenuri proprietate APL. Raportor: Vasile Braghiș, specialist în reglementarea regimului funciar 47:06-52:10
11 Cu privire la cererea cet.Stanciu Tatiana privind construcția unui depozit  pentru mecanismele agricole pe terenul cu numărul cadastral 0149203341. Raportor:Vasile Braghiș,specialist în reglementarea regimului funciar 52:11-54:55
12 Cu privire la cererea cet.Postolachi Oleg privind construcția unui obiectiv  pentru deservirea terenului (căsuța fermierului )pe terenul cu numărul cadastral 0149203341. Raportor: Vasile Braghiș, specialist în reglementarea regimului fuinciar 54:56-57:45
13 Cu privire la cererea cet.Sprincian Boris privind amplasarea pe traseul Chișinău-Vadul lui Vodă a unui complex de gherete ușor demontabile. Raportor: Vasile Braghiș, specialist în reglementarea regimului proprietății funciare. 57:46-1:02:55
14 Cu privire la modificarea planurilor cadastrale(geometrice) a unor terenuri. Raportor: Vasile Braghiș, specialist în reglementarea regimului funciar 1:02:56-1:10:50
15 Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului în componența comisiei pentru organizarea concursului pentru funcția de director al grădiniței. Raportor: Zaporojan Angela 1:10:51-1:14:50
16 Cu privire la demersul locatarilor blocului locativ din str. B. P. Hasdeu. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 1:14:51-1:18:40
17 Cu privire la demersul Mitropoliei Chișinăului. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 1:18:41-1:20:20
18 Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 5 din Decizia Consiliului Sătesc nr. 11/9 din 11.11.2015 1:25:31-1:27:45
Diverse:
Notă informativă a primarului satului Colonița cu privire la interpelarea fracțiunii PL referitor la executarea deciziilor Consiliului Sătesc adoptate în perioada 01.01.2015-30.09.2015. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 1:20:21-1:25:30
– notă informativă cu privire la selectarea primarului satului Colonița în proiectul organizat de Consiliul Europei 12:30-20:25
– notă informativă privind rezultatele obținute la Postul de Poliție Colonița pe perioada anului 2015 1:27:45-1:40:30
– propunere de proiect privind modificarea monumentului eroilor din satul Colonița 1:40:31-1:43:00
– anunț privind organizarea în data de 24 februarie a consursului de dragobete 1:43:01-1:44:00
– privind posibilitatea utilizării sălii sportive a liceului din localitate si reparația terenului de minifotbal 1:45:56-1:49:00
– privind plasarea inscripțiilor cu denumirile stăzilor din localitate 1:49:01-1:52:00
– privind circulația defectuoasă a rutierei nr. 117 după orele 20:00 1:52:01-sfîrșit

[youtube]diP-bEnAvz8[/youtube]

consiliu_11.02.2016