La 11 decembrie 2015 , ora 17:00 în sala de ședințe a Primăriei se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

În proiectul ordinii de zi au fost incluse opt chestiuni. Vezi Proiectele de Decizie ce urmează a fi discutate.

Informații oferite de un consilier local.

Nr. Chestiunea Raportor
1 Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei s.Colonița pentru anul 2016 Glijin O.
2 Cu privire la rectificarea bugetului s.Colonița pentru anul 2015 în partea de venituri și cheltuieli Glijin O.
3 Cu privire la casarea mijloacelor fixe (sala de sport și baia publică) Glijin O.
4 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului sătesc nr. 10/5 din 12.11.2015 „Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița” Glijin O.
5 Cu privire la luarea la bilanță contabilă a gardului bisericii și a cimitirului și gardul de la parcul monumentului eroilor căzuți în război Glijin O.
6 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice din 24 .11.2015 privind vînzarea- cumpărarea unor terenuri / proiect decizie (pag 1) Oleacu C.
7 Cu privire la cererea cet. Cireș Eduard privind vînzarea – cumpărarea terenului aferent imobilului cu numărul cadastral 0149110048 din str. Tamara Ciobanu 2 (fosta Luminiță) / proiect decizie (pag 3) Braghiș V.
 8 Cu privire la completarea deciziei Consiliului sătesc Colonița nr.1/8 din 12.02.2015”Cu privire la tarifele pentru serviciile publice de salubrizare a satului / proiect decizie (pag 2) Braghiș V.

 CSColonita