La 12 noiembrie 2015, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Președintele ședinței a fost aleasă Ghimpu Lidia. Pe ordinea de zi inițială au fost incluse 14 chestiuni.

Vezi proiectul Ordinii de zi.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 12 noiembrie 2015, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Video integral de la ședință (mai jos):

Nr. Chestiunea Video
1 Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei s. Colonița pe anul 2015. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 06:40-8:45
2 Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 8:46-12:40
3 Cu privire la corectarea soldului la contul 01. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 12:41-14:25
4 Cu privire la casarea mijloacelor fixe de la grădinița creșă. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 14:26-15:50
5 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 15:51-17:20
6 Cu privire la modificări la bugetul s.Colonița pentru anul 2015 în partea de venituri și cheletuieli. Raportor: Glijin Olga, contabil șef 17:21-19:30
7 Cu privire la cererea cet. Milicenco Efrosinia privind autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe lîngă casa din str. Răsăritului nr. 6 Raportor: Braghiș Vasile, specialist 19:31-21:50
8 Cu privire la cererea cet. Capmare Natalia privind amplasarea unei răstigniri. Raportor: Braghiș Vasile, specialist 21:51-23:00
9 Cu privire la cererea cet. Vozian Andrei privind construcția unei stații de deservire tehnică a mecanismelor agricole pe terenul cu numărul cadastral 0149102520. Raportor: Braghiș Vasile, specialist 23:01-31:05
10 Cu privire la cererea cet. Umaneț Ghenadii privind amplasarea pe traseul Chișinău-Vadul lui Vodă a unei gherete. Raportor: Braghiș Vasile, specialist 31:06-33:54
11 Cu privire la cererea cet. Ghimp Dumitru privind vînzarea-cumpărarea terenului aferenticonstrucției cu numărul cadastral 0149103238 aferent construcției agricole (depozit). Raportor: Braghiș Vasile, specialist 33:55-38:03
12 Cu privire la cererea cet. Țămă Alexandru privind vînzarea-cumpărarea terenului adiacent casei din strada 31 August nr. 6. Raportor: Braghiș Vasile, specialist 38:04-59:20
13 Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzarea- cumpărarea unui teren proprietate a Administrației Publice Locale. Raportor: Braghiș Vasile, specialist 59:21- 1:04:05
Diverse:
Notă informativă cu privire la cererea cet. Varzari privind oferirea holului Casei de Cultură pentru petrecerea discotecii 1:04:45-1:19:25
Notă informativă cu privire la cererea cet. Ciorbă Valeriu privind solicitarea declarațiilor de venit depuse de către candidații la funcțiile de priimar și consilier în cadrul Alegerilor Generale Locale 2015 1:19:26-1:26:45
Problema dării în exploatare a gazoductului din sectorul 306 case 1:26:46-1:37:20
Sutuația privind transportul public din s. Colonița: mersul rutei de microbuz 117 1:38:25- sfîrșit

cons_12.11.2015