În data de 6 august 2015 a avut loc ședința comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei 5 membri. Au fost discutate șase chestiuni.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Solicitările cu privire la ajutorul material Acceptat
2 Cererea unui grup de cetățeni în legătură cu construcția străzii Sfînta Maria intersecție cu Ștefan cel MAre în variantă albă sau pietriș Respins
3 Cererea cetățenilor din sector 306 case cu privire la prelungirea conductei de gaze pentru strada Calea Basarabiei 51-56. Amînat
4 Cu privire la alocarea mijloacelor fianciare pentru reparația curentă în sala de sport a liceului „Gh. Ghimpu” Acceptat
5 Devizul de cheltuieli pentru lucrări de proiectare a platformei de colectare a deșeurilor menajere solide Acceptat
6 Cererea cet. Dinu Ilasciuc cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru repararea izvorului care se află pe traseul Chișinău-Humulești Respins

Download (PDF, 292KB)

bani1