La 4 septembrie 2015, în sala de ședințe a Primăriei satului Colonița a avut loc ședința Consiliului Sătesc Colonița.

Președintele ședinței a fost aleasă Procop Eugenia. Pe ordinea de zi inițială au fost incluse 8 chestiuni, fiind aprobate doar 7.

Vezi proiectul Ordinii de zi.

Mai jos vedeți înregistrarea video integrală a ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 4 septembrie 2015, cu menționarea minutelor pentru fiecare subiect discutat.

Video integral de la ședință (mai jos):

Nr. Chestiunea Video
1 Cu privire la constituirea comisiei de licitație a bunurilor proprietate APL. Raportor Zaporojan A. 6:30-11:29
2 Cu privire la formarea bunulrilor imobile. Raportor Braghiș V. 11:30-16:59
3 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 2/9 din 27.02.2014 „Cu privire la cererea cet. Panuș Stepanida”. Raportor Braghiș V. 17:00-29:29
4 Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului sătesc pentru anul 2015. Raportor Glijin O. 30:30-32:29
5 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița. Raportor Glijin O. 32:30-35:09
6 Cu privire la rectificarea bugetului sătesc pentru anul 2015. Raportor Glijin O. 35:10-41:59
7 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copilului la grădiniță. Raportor Glijin O. 42:00-43:00
Diverse
Cu privire la demontarea gardului metalic din jurul fundamentelor blocurilor de locuit din str. Hâșdeu. Raportor Zaporjan A. 43:01-45:30
Cu privire la organizarea jocului de Hramul satului Colonița în ziua de duminică, 20 septembrie. Raportor Zaporjan A. 45:31-sfîrșit

consiliu_04.09.2015